Globalnie jakością zarządzamy przez System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, wdrażanie elementów Lean Manufacturing (5S, SMED) oraz stosowanie filozofii Kaizen (m. in. elimanacja MUDA). Zapewnienie i kontrola jakości odbywa się na każdym etapie produkcji. Większość obszarów kontroli i zapewnienia jakości opisują procedury Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz instrukcje czynnościowe.

Kontrola dostaw materiałów i surowców na wejściu do procesu produkcji pozwala wykorzystywać do produkcji materiały o najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Dla określonych materiałów stworzyliśmy szczególne wymagania, które ujęto w Materiałowych Warunkach Technicznych (MWT). MWT stanowią podstawę odbioru materiałów podczas kontroli dostaw.

Kontrola omodelowania odlewniczego wykonanego we własnym zakresie lub przy udziale kooperacji prowadzona jest przez doświadczonych kontrolerów za pomocą klasycznych narzędzi pomiarowych i specjalnych wykresów modelaraskich oraz przy zastosowaniu specjalistycznego ramienia pomiarowego.

Kontrola w procesie produkcji obejmuje:

 • kontrola przegotowania i prowadzenia wytopu,
 • kontrola przygotowania i wykonania form,
 • kontrola przygotowania i wykonania rdzeni,
 • kontrola procesu obróbki cieplnej,
 • kontrola procesu obróbki mechanicznej,
 • badania NDT odlewów,
 • trasowanie i kontrola wymiarowa odlewów,
 • badania laboratoryjne (analiza chemiczna, badania wytrzymałościowe, badania metalograficzne),
 • kontrola końcowa.

W procesie zapewnienia jakości stosujemy metody i narzędzia jakości:

 • metodę FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),
 • raport 8D,
 • metodę 5WHY (5 x dlaczego),
 • analizę Pareto,
 • diagram Ishikawy,
 • analizę przyczyn RCA (Root Cause Analysis).

 

Dla ciągłego doskonalenia jakości wykorzystujemy:

 • audity wewnętrzne ISO wg zatwierdzonego harmonogramu auditów,
 • audity wewnętrzne doraźne,
 • audity dostawców,
 • audity klientowskie,
 • audity towarzystw klasyfikacyjnych.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel.: +48 44 648 95 78
Fax: +48 44 649 22 32
E-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie

ico_gplus