Odlewy podlegają kontroli wymiarowej prowadzonej przez Dział Kontroli Jakości oraz badaniom nieniszczącym (NDT) przeprowadzanym przez kwalifikowany personel.

Badania nieniszczące (NDT) przeprowadzane są w trakcie procesu wykańczania odlewów oraz przy odbiorze końcowym. Wymagania co do klasy jakości określa klient.

W Pioma-Odlewnia przeprowadza się badania nieniszczące wizualne (VT), penetracyjne (PT), magnetyczno-proszkowe (MT), ultradźwiękowe (UT) i rentgenowskie (RT) wykonywane m.in. w Odlewni Żeliwa Śrem (*).

Personel do badań NDT jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 473 i ISO 9712.

VTPTMTUTRT (*)
Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT wg norm PN-EN 473 i ISO 9712
BADANIA WG NORMBADANIA WG NORMBADANIA WG NORMBADANIA WG NORMBADANIA WG NORM
PN-EN 13018PN-EN 571-1PN-EN ISO 9934-1PN-EN 583-1 do 6PN-EN 444
PN-EN 1370PN-EN ISO 3059PN-EN ISO 3059ASTM A609PN-EN 12681
MSS SP-55ASTM E165ASTM E 709(G) PN-EN 14127
(W) PN-EN ISO 17638(W) PN-EN ISO 17640
KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORMKRYTERIA AKCEPTACJI WG NORMKRYTERIA AKCEPTACJI WG NORMKRYTERIA AKCEPTACJI WG NORMKRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM
PN-EN 1370PN-EN 1371-1PN-EN 1369PN-EN 12680-1ASTM E446
MSS SP-55ASTM A903ASTM E 125PN-EN 12680-2ASTM E186
ASTM A 802ASME B 16.34 App. IIIASTM A903PN-EN 12680-3ASTM E280
DIN 1690 część 2DIN 1690 część 2ASME B 16.34 App. IIASME B 16.34 App. IVDIN 1690 część 2
(W) PN-EN ISO 23277DIN 1690 część 2DIN 1690 część 2
(W) PN-EN ISO 23278(W) PN-EN ISO 11666
TECHNIKA BADANIATECHNIKA BADANIATECHNIKA BADANIATECHNIKA BADANIATECHNIKA BADANIA
BezpośredniaAerozolMagnesowanie z bezpośrednim przepływem strumienia (jarzmo magnetyczne) (AC)DACpromieniowanie X
PośredniaTyp penetranta: fluorescencyjny,
niefluorescencyjny
Magnesowanie prądem (magiskop) (HWDC/AC)AVG
WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMIWYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMIWYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMIWYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMIWYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI
PN-EN 13927PN-EN ISO 3452-4PN-EN ISO 9934-3PN-EN 12668-1PN-EN 444
PN-EN 12668-2PN-EN 25580
PN-EN 12668-3
(G) PN-EN 15317
WZORCE ZGODNE Z NORMAMIWZORCE ZGODNE Z NORMAMIWZORCE ZGODNE Z NORMAMIWZORCE ZGODNE Z NORMAMIWZORCE ZGODNE Z NORMAMI
PN-EN ISO 3452-3PN-EN ISO 9934-2PN-EN 12223PN-EN 462-1 do 5
PN-EN 27963/ISO 7963
STOSOWANA APARATURASTOSOWANA APARATURASTOSOWANA APARATURASTOSOWANA APARATURASTOSOWANA APARATURA
Luksomierz Sonel LXP-1Defektoskop magnetyczny AC230Defektoskop ultradźwiękowy USM 35SAparat RTG MG 301 o energii 300 keV
firmy Philips – zakres badań do 50 mm
SpoinomierzDefektoskop magnetyczny UM-9/230Defektoskop ultradźwiękowy EPOCH 600Betatron BRM-30S o energii 30 MeV
produkcji Instytutu Energii Jądrowej
w Świerku – zakres badań do 300 mm
Wzorce SCRATAMagiskop 6000/6000 DC/AC typ YARDGrubościomierz ultradźwiękowy MC-300Negatoskop
Wzorce chropowatości wg PN-84/H-83140Miernik natężenia pola magnetyczngo GM07Wywoływarka automatyczna
Wzorce MSS SP-55Lampa UV Labino ABWzorzec densytometryczny
Lampa UVG4-HEADDensytometr
ŚRODKI DO BADAŃŚRODKI DO BADAŃŚRODKI DO BADAŃŚRODKI DO BADAŃŚRODKI DO BADAŃ
Penetrant MR 68 CProszek magnetyczny MR 76SGłowice pojedyncze normalne
Wywoływacz MR 70Podkład biały MR 72Głowice podwójne normalne
Zmywacz specjalny MR 79Zmywacz podkładu MR 71Głowice pojedyncze kątowe
Zmywacz specjalny MR 79Głowice podwójne kątowe
Koncentrat proszku magnetycznego MR 220
Proszek magnetyczny fluorescencyjny MR 76F
Koncentrat proszku magnetycznego fluorescencyjnego MR 158R

 

Sekcja badaczy posiada następujący poziom kwalifikacji:

Metoda

Poziom

Ilość osób

VT

poziom 2

2

PT

poziom 2

2

MT

poziom 2

3

MT

poziom 3

1

UT

poziom 2

3

UT

poziom 3

1

Ponadto wykonuje się badania twardości i chropowatości odlewów.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel.: +48 44 648 95 78
Fax: +48 44 649 22 32
E-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie

ico_gplus