logo_wfos_fullMODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W MODELARNI I OCZYSZCZALNI ODLEWÓW W PIOMA-ODLEWNIA.

Beneficjent: PIOMA-ODLEWNIA Spółka z o.o.
Ogólna wartość zadania: 439 900 PLN
Forma dofinansowania: pożyczka ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl
Wartość pożyczki: 259 800 PLN

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Zakresem projektu zostały objęte:

Zadania o kosztach kwalifikowanych:

 1. Doprowadzenie zasilania elektrycznego, wody do pomieszczeń węzłów cieplnych W1 w Modelarni
 2. Doprowadzenie zasilania elektrycznego, wody do pomieszczeń węzłów cieplnych W2 na Oczyszczalni Odlewów
 3. Dostawa i montaż węzła cieplnego W1 w Modelarni
 4. Dostawa i montaż węzła cieplnego W2 na Oczyszczalni Odlewów

oraz zadania o kosztach niekwalifikowanych:

 1. Prace budowlane w pomieszczeniu węzła W1 w Modelarni
 2. Prace budowlane w pomieszczeniu węzła W2 na Oczyszczalni Odlewów.

Konstrukcja węzła oparta jest na ramie stalowej i dopasowana jest do wielkości pomieszczenia i możliwości transportowych na obiekcie. Każdy węzeł zaopatrzony jest w kompletną izolację termiczną i rozdzielnię zasilająco-sterowniczą zaopatrzoną w zestaw zabezpieczeń elektrycznych, lampek sygnalizacyjnych oraz przełączników trybu pracy.
Do węzła dołączona jest dokumentacja w której skład wchodzą:

 • schemat technologiczny z zestawieniem urządzeń i armatury, karta doboru urządzeń, schemat instalacji elektrycznej, wymagane atesty, dokumenty UDT, karty gwarancyjne, protokół próby ciśnieniowej węzła cieplnego,
Straty mocy cieplnej przez niezaizolowane powierzchnie podgrzewaczy pojemnościowych, źle zaizolowane rurociągi oraz utrzymywanie ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczach o temp. ok, 70-S0°C oszacowano na około 12 do 16 kW.

Dodatkowo oszczędności wynikną ze zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.
Określenie oszczędności wynikających ze zmiany temperatury wody gorącej płynącej do grzejników z wysokich parametrów tj. 125/70 °C na np. 90/70 °C lub 100/70 X bez modernizacji instalacji wewnętrznej co. można przyjąć na około 10 -15 %, jeżeli dotychczas wszystkie pomieszczenia były przegrzewane.

STACJA REGENERACJI MAS FORMIERSKICH FURANOWYCH Z ODZYSKIEM PIASKU CHROMITOWEGO.

Beneficjent: PIOMA-ODLEWNIA Spółka z o.o.
Ogólna wartość zadania: 5 787 376 PLN
Forma dofinansowania: pożyczka ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl
Wartość pożyczki: 3 000 000 PLN

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Opis zakresu projektu:
Budowa stacji regeneracji mas z odzyskiem piasku chromitowego o wydajności 10t/h w skład której wchodzą:

 1. krata wstrząsowa o nośności 20t
 2. zbiornik na gorący regenerat V=90m3
 3. separator chromitu (czterostopniowa separacje)
  a) I stopień separacji ? w silnym polu magnetycznym piasek kwarcowy oddzielany jest od piasku chromitowego
  b) II stopień separacji ? z piasku chromitowego oddzielane są resztki piasku kwarcowego, cząstki materiałów ceramicznych pochodzących min. z układów wlewowych i zasilaczy oraz inne materiały szkodliwe o małej gęstości
  c) III stopień separacji ? gdzie następuje usuwanie cząstek zanieczyszczeń pochodzących głownie z materiałów ceramicznych o ziarnistości powyżej 1 mm nieusuniętych w II stopniu separacji
  d) IV stopień separacji ? następuje tu ostateczne oddzielenie zdegenerowanych ziaren chromitu, piasku kwarcowego, szamotu i innych substancji które nabrały własności magnetycznych na skutek przywierania do nich tlenków żelaza.
 4. zbiorniki na piasek o różnej pojemności (szczegółowo opisane dalej)
 5. 2 mieszarko-nasypywarki o wydajności 20 i 10 t/h
 6. zbiorniki nad mieszarkami po 7m3
 7. instalacja odpylająca o wydajności 25 000 m3 /h

oraz system czyszczenia urządzeń stacji wraz z systemem transportu międzynawowego skrzyń formierskich i uzupełnieniem belek podsuwnicowych dla umożliwienia dojazdu suwnicy po te skrzynie.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel.: +48 44 648 95 78
Fax: +48 44 649 22 32
E-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie

ico_gplus