PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o. o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

pt.”Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania
w ekstremalnych warunkach eksploatacji

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie w toku prac rozwojowych innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i w skrajnie agresywnym środowisku pracy m.in. w ekstremalnie niskich temperaturach nawet-60°C czy na głębokości poniżej 3000 m.

 

Planowane efekty:

Nowe produkty z uwagi na swoje unikalne parametry techniczne dedykowane będą przede wszystkim dla branż wydobywczej, kolejnictwa i energetyki.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie przez nowe produkty niespotykanych do tej pory cech w zakresie:

  • wysokich własności wytrzymałościowych;
  • możliwości zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji;
  • wysokiej czystości metalurgicznej i zminimalizowania wtrąceń niemetalicznych;
  • zmniejszenia wielkości naddatków na obróbkę mechaniczną;
  • zmniejszonych nieciągłości przestrzennych w odlewach.

 

Termin realizacji:                  01.03.2017 – 31.08.2020

Wartość projektu:                 48 154 602,36

Kwota dofinansowania:       19 261 840,94

 

Kontakt

Pioma-Odlewnia Sp.z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

KRS 0000287707,
Regon: 100398488,
NIP: 771-27-66-908

tel.: +48 44 648 95 78
fax: +48 44 649 22 32
e-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie

ico_gplus